|

Ambities voor een vernieuwd museum

Op 17 augustus jl. heeft het Bestuur van het Historisch Museum Ede haar ambitie voor een nieuw museum gepresenteerd.

Samen met Mirjam Blott van de Culturele Zaak is een plan ontwikkeld dat werd voorgelegd aan een aantal stakeholderes van het Museum (o.a. VOE, buurt Ede-Veldhuizen, PEK, PMH, Cultura Erfgoed partners, vrijwilligers, e.a.).

De presentatie en de reacties daarop zullen nu worden uitgewerkt in een concept businessplan.

De presentatie kunt u nalezen in de rubriek “Over ons”- “Bestuur”.

Vergelijkbare berichten