Historisch Museum Ede

Educatie algemeen

×

Belerend? Nee, belevend! 

Ervaren waar je woont en opgroeit, en wat er zich zoal heeft afgespeeld in jouw straat, wijk of dorp. Nog niet zo lang geleden, of in een ver verleden. Want welbeschouwd wonen we immers allemaal op historische grond?

Historisch Museum Ede wil de geschiedenis van Ede delen met kinderen en ze meenemen vanuit vroeger naar nu. Niet belerend, maar belevend.  

Met onze activiteiten brengen wij op laagdrempelige wijze belangrijke hoofdstukken uit Het Verhaal van Ede tot leven. Erfgoededucatie wordt op deze manier boeiend en een beleving voor kinderen.

De klas in het museum…

… of het museum in de klas

Wij bieden aan leerlingen in het primair onderwijs en het VMBO: 

  • Schoolbezoek in het museum 
  • Schoolbezoek in de klas 

De schoolbezoeken en creatieve activiteiten vinden meestal plaats in Cultura Erfgoed, in Cultura. Educatieve programma’s kunnen we in een aantal gevallen en in overleg ook bij u op school aanbieden. Een voorbeeld daarvan is het programma The Flying Dutchman voor de onderbouw.

Schoolbezoeken 

Eén- tot tweemaal per jaar organiseren we bij grotere exposities educatieprogramma’s voor scholen. Voorwaarde is dat het onderwerp zich leent voor een educatieve activiteit en aansluit bij een thema dat op dat moment binnen Cultura Erfgoed, in Ede of landelijk actueel is. Denk bijvoorbeeld aan het thema van de Maand van de Geschiedenis.

Historisch Museum Ede is betrokken bij de Leerlijn Erfgoed. Deze vertelt het Verhaal van Ede door de geschiedenis van de eigen leefomgeving zichtbaar te maken. Ook in dat kader organiseren we schoolbezoeken. 

Meer informatie over schoolbezoek 

Creatieve activiteiten en workshops 

Onder de vlag van Cultura Erfgoed organiseert Historisch Museum Ede aantrekkelijke creatieve activiteiten en workshops voor kinderen. Regelmatig gebeurt dat in nauwe samenwerking met de afdeling Archeologie van de gemeente Ede of andere erfgoedorganisaties. Het doel is om elke schoolvakantie minstens één activiteit te organiseren.

Meer over onze creatieve activiteiten 

Erfgoededucatie gemeente Ede 

Het totale aanbod in de gemeente Ede op het gebied van erfgoededucatie vindt u op de website Ede Toen en Nu.

Bekijk de website