Beleid en Doelstelling

De Stichting Historisch Museum Ede heeft als doel het exploiteren en beheren van het Historisch Museum Ede en het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De stichting realiseert haar doel onder meer door:

 1. Het uitvoeren van een collectietaak zoals:
  • het beheren en tentoonstellen van de bij de stichting in eigendom of in beheer zijnde collecties en voorwerpen, waaronder die van de te Ede gevestigde Vereniging Oud Ede;
  • het catalogiseren en rubriceren van de bij de stichting in eigendom of beheer zijnde voorwerpen;
 2. Het uitvoeren van een publiekstaak die bestaat uit:
  • het organiseren van (wissel)tentoonstellingen en exposities;
  • het verzorgen van voorlichting en educatie;
  • het digitaal beschikbaar stellen van informatie;
 3. Een bedrijfsvoering die gericht is op het realiseren van de taken genoemd onder a en b zoals: huisvesting, beveiliging, deskundig personeel en financiële middelen;
 4. Bij de uitvoering van haar taken de landelijke gedragslijn voor museale beroepsethiek te volgen en zich te richten naar het reglement Museumregistratie;
 5. Het samenwerken met organisaties, personen en overheden die aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting willen meewerken of bevorderen en in het bijzonder met de te Ede gevestigde Vereniging Oud Ede.

Bestuur

Voorzitter : H. Beukhof
Secretaris : G. van Zwam
Penningmeester : G.R. Gemert
Lid : A. van der Linden en mevr. Anne-Miek Brunekreef-Wijnia

Medewerkers (Part-time)

Bureaumanager : mevr. Y van Omme

Beloningsbeleid

Beloning van de betaalde medewerkers vindt plaats conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Jaarverslagen

Hier wellicht de jaarverslagen