Historisch Museum Ede

  • VP0
  • VP3
  • VP4
  • VP5
  • VP2

Bent u benieuwd hoe Ede er vroeger uitzag en hoe Edenaren leefden? Houdt u van oude foto’s en voorwerpen en de verhalen daarbij? Of vraagt u zich af hoe Ede zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld? Het Historisch Museum Ede beheert een schat aan informatie, objecten en schilderijen die u digitaal 24 uur per dag kunt bekijken via CollectieGelderland, Historisch Museum Ede.
Daarnaast heeft het museum regelmatig tijdelijke exposities in Cultura of elders in Ede. In deze exposities wordt historisch erfgoed gekoppeld aan het verhaal van Ede of een actuele situatie. U bent van harte welkom om deze te bezoeken, tijdens de openingstijden van Cultura. Wilt u weten waar en wanneer een expositie plaatsvindt? Kijk dan in de agenda hiernaast.

Tot 2015 had het museum een eigen pand met een permanente tentoonstelling, maar ook dat is historie! Wij zijn nu gehuisvest in cultuurcentrum Cultura aan de Molenstraat in het centrum van Ede. Daar gebruiken we in de Stadswinkel een deel van de ruimte cultuur. Erfgoedinstellingen uit de gemeente Ede tonen daar hun objecten en schilderijen. Er wordt regelmatig gewisseld dus het is aan te raden om af en toe eens binnen te lopen en rond te kijken.
Verder heeft het museum soms een wisseltentoonstelling in de galerie van Cultura of op een andere locatie in Ede. Meer informatie over de plaats van een tentoonstelling vindt u in de agenda.

Het Historisch Museum Ede werkt met diverse instellingen aan een breder aanbod op het gebied van het Edese erfgoed. Naast de museale taken (exposities, beheer van collectie en depot) is het museum betrokken bij de realisatie van een Kenniscentrum. De naam zal ‘Cultura Erfgoed, kenniscentrum voor erfgoed in Ede’ zijn. Hier kan de bezoeker informatie verkrijgen en bronmateriaal raadplegen over de geschiedenis van de gemeente Ede. Ook educatie zal binnen deze samenwerking een belangrijke pijler zijn.

 

     NIEUWS     

 

EDE- Henk Beukhof is per 1 november jl. de nieuwe bestuursvoorzitter van het Historisch Museum Ede. Hij neemt de voorzittershamer over van Jaap Floor die sinds 2013 voorzitter was en statutair aftredend is. Floor kan terugkijken op een periode van zevenenhalf jaar waarin hij leiding heeft gegeven aan het besturen van het Museum met onder andere de verhuizing van het stationsgebouw aan het Museumplein naar Cultura. Ook beschikt het museum sinds 2016 over een goed geoutilleerd depot.

Beukhof is momenteel adjunct-directeur van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en heeft bestuurlijke ervaring bij diversie instellingen en heeft een sterke binding cultuurhistorie in het algemeen en de Gemeente Ede in het bijzonder. Hij onderschrijft de missie en visie van het museum en zal zich daar ook sterk voor maken.

Het Bestuur bestaat nu, naast de nieuwe voorzitter, uit Gerry den Boggende-Dorresteijn, Gilbert Gemert en Lieke de Ruyter de Wildt. Ook de zittingstermijn van mevrouw Den Boggende eindigt eind dit jaar zodat het Bestuur nog op zoek is naar een secretaris.

De Stichting Historisch Museum Ede heeft als doel het exploiteren en beheren van het Historisch Museum Ede. Zij is een van de kernpartners van Cultura Erfgoed. Het Historisch Museum Ede bewaart en ontsluit de verre én recente geschiedenis om het leven van inwoners van de Gemeente Ede en andere bezoekers te verrijken, en hen met zo met elkaar te verbinden. Bewoners, bezoekers en andere (erfgoed)instellingen worden hierbij actief betrokken.

Voor inlichtingen: Henk Beukhof 0651592885

Workshop: Ontwerp je eigen straat!

woensdag 21 oktober 10.00 tot 11.00u
In het kader van de maand van de geschiedenis en de daarbij behorende expositie ‘Ede in ontwikkeling: Van Oost naar West’, organiseert het Historisch Museum Ede de workshop ‘Ontwerp je eigen straat, in een kijkdoos’. Voor meer informatie: kijk bij de agenda!

Ben je benieuwd hoe Ede er vroeger uitzag en hoe Edenaren leefden? En vraag je je af hoe Ede zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld? Het Historisch Museum Ede (HME) beheert een schat aan informatie, objecten, foto’s en schilderijen. Het is onze missie om deze geschiedenis van Ede te bewaren, te delen en door te vertellen aan alle bewoners van Ede. Daarom stellen we tentoonstellingen samen en ontwikkelen we educatieve projecten. Dat doen we met een bestuur, een parttime medewerker en ruim dertig vrijwilligers.

HME is kernpartner bij Cultura Erfgoed, waarin diverse erfgoedinstellingen in Ede nauw samenwerken op het gebied van kennis delen, educatie en presentatie. Een speciale band hebben we met de Vereniging Oud Ede (VOE), de eigenaar van het grootste gedeelte van de collectie.

Wegens statutair aftreden zijn wij op zoek naar

een voorzitter en secretaris van het bestuur

We zijn als bestuur betrokken bij nieuwe projecten, nieuwe tentoonstellingen en educatieve programma's. We werken nauw samen met collega-instellingen, het gemeentearchief alsmede met diverse maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen in Ede.

Ruim 30 vrijwilligers zijn actief voor het museum.

De bestuurswerkzaamheden zijn zeer afwisselend.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

Samen met overige bestuursleden zorg je voor het opstellen, evalueren en uitvoeren van het beleid van het museum.

Je leidt de bestuursvergaderingen en (bij toerbeurt) de gezamenlijke bestuursoverleggen van HME en VOE (3 à 4 maal per jaar).

Je bent als lid van de stuurgroep betrokken bij de verdere ontwikkeling van Cultura Erfgoed.

Je vertegenwoordigt de organisatie zowel intern en als extern (gemeente Ede, lokale en landelijke erfgoedorganisaties). Dat doe je eventueel samen met andere bestuursleden.

Wat zijn de taken van de secretaris?

Je schrijft brieven en andere stukken namens HME; archiveert ontvangen stukken en afschriften van verzonden brieven.

Je zorgt in overleg met de voorzitter voor de agenda en voorbereiding van de bestuursvergadering.

Je maakt verslagen en notulen van de diverse vergaderingen en het jaarverslag.

Je bent betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van het kantoor.

Wat breng je mee?

Interesse in cultuur en het Edese erfgoed.

Ervaring met besturen bij een vrijwilligersorganisatie is een pre.

Bij voorkeur woon je in Ede.

Wat bieden wij?

Een enthousiaste organisatie, die gevestigd is in Cultura. En diverse mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden via cursussen.

Spreekt een van beide functies je aan en wil je meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de bestuursfuncties, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur Jaap Floor. Dat kan via j.floor6@chello.nl. Ben je enthousiast en wil je gelijk aan de slag? Dan ontvangt Jaap graag je motivatie en cv. Stuur deze per mail naar info@historischmuseumede.nl, ter attentie van Jaap Floor. Informatie over het museum kun je vinden op www.historischmuseumede.nl.

Pagina 1 van 6

Agenda

ma di wo do vr za zo
© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic