Historisch Museum Ede

Vrienden van het museum

Draagt u het Historisch Museum Ede een warm hart toe?
Meld u dan aan als vriend!
Maak het mogelijk dat het erfgoed gaat ‘leven’ binnen brede lagen van de Edese samenleving door middel van tentoonstellingen en programma’s. Dan draagt u bij aan de overdracht van ons erfgoed naar volgende generaties.

 

Het Historisch Museum Ede heeft een nieuwe start gemaakt in Cultura en zal hier zijn museale taken voortzetten. Onze taken worden in deze nieuwe setting veel breder. Naast onze ‘eigen’ museale taken werken we faciliterend voor andere (erfgoed)instellingen op het gebied van samenwerking, kennisondersteuning en depotbeheer. Bij de keuze van tentoonstellingen en programma’s laten we ons tevens leiden door vragen uit de Edese samenleving.

Om al onze plannen uit te kunnen voeren zijn we voor een groot deel afhankelijk van subsidies van derden: bedrijven, organisaties maar ook particulieren die ons een warm hart toe dragen. Met andere woorden: we zijn op zoek naar vrienden die mede zorgen voor een draagvlak binnen de samenleving om het uitvoeren van onze taken mogelijk te maken.

 

Mogen wij u binnenkort als vriend begroeten?

Wilt u Vriend of Bedrijfsvriend worden van het Historisch Museum Ede? Voor aanmeldingen en al uw vragen kunt u contact opnemen met het Historisch Museum Ede per email info@historischmuseumede.nl.

 

Bedrijfsvrienden GOUD

 

Bedrijfsvrienden ZILVER

 

Bedrijfsvrienden BRONS

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic