Historisch Museum Ede

Doorlopende leerlijn Erfgoededucatie Ede

Erfgoededucatie en doorlopende leerlijn

Al langere tijd beschikken erfgoedinstellingen in Ede over door henzelf ontwikkelde educatieve materialen. Om aan deze interessante materialen meer bekendheid te geven en om ze beter te laten aansluiten op het basisonderwijs heeft CultuurPunt Ede het programma ‘De doorlopende leerlijn Erfgoededucatie Ede’ ontwikkeld. Binnen dit programma zijn de educatieve materialen door de instellingen zelf aangepast door deze te koppelen aan overkoepelende Edese erfgoedthema’s en leerdoelen binnen het basisonderwijs. Zodoende kunnen de educatieve materialen van de Edese erfgoedinstellingen duurzamer ingezet worden binnen het basisonderwijs.

 

Werkwijze doorlopende leerlijn

Leerkrachten kiezen per schooljaar een erfgoedthema dat specifiek op Ede gericht is en gaan in drie lessen met de klas aan de slag. Educatieve activiteiten zijn zo gemaakt dat ze aansluiten op ontwikkeling, interesse van de kinderen en de lesstof in verschillende groepen. De erfgoedthema’s in de onderbouw zijn: Verzamelen en Bewaren, Monumenten, Voorwerpen en gebruiken en Cultuurhistorisch landschap. Voor de bovenbouw is gekozen voor: Verzamelen en Bewaren, Monumenten, Archeologische vondsten, Militair erfgoed. Elke deelnemende erfgoedinstelling heeft zijn educatieve materialen gekoppeld aan een of meer erfgoedthema’s. Meer informatie is te vinden op de website Ede toen en nu


Het Historisch Museum Ede biedt de basisscholen in de Gemeente Ede twee bijzondere projecten aan:

(klik op de brochure voor meer informatie)

 

Projecten

 

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic